• Vrajitorul.eu sprijina jurnalismul de investigatie din Romania

    Vrajitorul.eu a încheiat un protocol de colaborare cu Departamentul de Investiga?ii al FRJ MediaSind pentru a sprijini jurnalismul de calitate ?i, în special, jurnalismul de investiga?ii.

    Baza de date oferit? de vr?jitorul.eu într-o manier? concis? ?i exact? reduce timpul de lucru al unui jurnalist pentru a analiza seriozitatea unor persoane fizice ?i juridice din domeniul economic. Aceast? baz? de date are ca surse principale Ministerul Finan?elor, Monitorul Oficial al României, Buletinul Procedurilor de Insolven??, Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului, portalul instan?elor, Arhiva electronic? de Garan?ii Reale Mobiliare, site-ul www.urbannews.ro, baza de date ANAF cu obliga?iile restante la bugetul de stat ?i restan?ele CNAS, baza de date ANAF cu firmele fantom?, baza de date OSIM – m?rci înregistrate, ROTLD – baza de date a domeniilor de internet din România, Poli?ia Român?, ?i mai multe portaluri, printre care www.e-licitatie.ro, www.anrc.ro etc.

    Institu?iile de media aflate în dificultate financiar? ?i jurnali?tii freelanceri pot s? ob?in? gratuit accesul la aceast? important? baz? de date în urma unei cereri motivate care va fi analizat? de  www.vrajitorul.eu.

    Cei interesa?i sunt ruga?i s? transmit? cererea la adresa de email: conturi@vrajitorul.eu